Spesialoppdrag
-Vi liker utfordringer!

Vår intensjon har alltid vært å forsøke å finne en løsning for ethvert oppdrag og enhver forespørsel fra våre kunder. Noen ganger blir vi stilt overfor oppgaver som er mer krevende enn normalt. Slikt ser vi på som en ekstra utfordring som, når oppgavene er løst, har vært med på å gi oss enda flere ben å stå på, og en større fleksibilitet som tilbyder i markedet.

Av oppdrag vi regner som spesial kan det nevnes:

 • Adskillelse av bygninger
 • Flytting av hus og større bygninger
 • Heving av bygninger
 • Innredning av båter
 • Båtdekk i tre
 • Trappefornying
 • Restaurering av pyntedeltaljer
 • Verneverdige bygg og konstruksjoner
 • Etterisolering med Trefiber®

BÅTINNREDNING:

Vi har også folk med lang erfaring innen kai-bygging, og ufører både forskaling, betong og trearbeider i den forbindelse.

Kom gjerne til oss med dine utfordringer, enten det gjelder privat eiendom eller dine bedrifter.

Vi vil som regel finne en løsning, og om vi mot formodning ikke klarer å strekke til, så skal vi alltids klare å finne frem til noen i vårt kontaktnett som kan assistere eller ta det videre så du blir hjulpet.

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Vakthusøya - Henningsvær

  Vakthusøya - Henningsvær

  Vi forskalte, støpte, og bygde nye kaier etter stormskade. Siden oppdraget var på ei veiløs øy, ble det benyttet helikopter til deler av oppdraget.

  Tidligere benyttet vi egne dykkere til arbeid under vann, men leier nå inn dykkere som er sertifisert for slikt arbeid.

 • Flytting av Størmerbrygga

  Flytting av Størmerbrygga

  Den gamle brygga ble adskilt fra øvrige bygningsmasser og rullet frem på rundstål. Det ble opprettet og sveist en kraftige stålkonstruksjon under brygga, samt et åk til bruk under flyttingen.

  Brygga ble seilt ut av havna og rundt til sin nye plassering på Vorsetøya. Her ble den stormskadet etter noen år, hvorpå vi fikk oppdraget med å heve den 60 cm.

 • Båt restaurering

  Båt restaurering

  Vi har jobbet med en rekke båter for verftene i Svolvær. Det har blitt utført alt fra total-renovering av bysser og lugarer, til bytte av flisegulv, instrumentkonsoller, møbler osv.

  Vi utfører også finnish-arbeid som laminering og nating av båtdekk f.eks.

 • Svevende betongtrapp

  Svevende betongtrapp

  Denne trappa ble tegnet av en arkitekt. Vi planla trappa utenpå forskalingen av muren, og sørget for å støpe inn gjengestål på de riktige stedene.

  Etter at muren var støpt, ble trinnene forskalt og ytterligere armert, hvorpå de ble støpt med egnet betong-kvalitet.

 • Heissjakt og uterom - Cetho Eiendom

  Heissjakt og uterom
  - Cetho Eiendom

  Vi støpte fundamenter, sokler, trapp og rullestolrampe. Heissjakten ble satt opp i stål, glass og sandwich-elementer.

  Uterommet ble steinlagt, med innlagt lys og sirkelstein rundt kummer etc.

 • Bygging av kai til naust

  Bygging av kai til naust

  Gjennom årenes løp har vi etter hvert bygget mange kai-anlegg.

  Dette private anlegget ble restaurert med ny kai og ny vandring. I tillegg ble det bygget ei bred trapp etter stable-metoden. Trappa skulle ha svært dype inntrinn men ble likevel god å gå i.

Følg oss på