Det blir som avtalt

Restaurering

Helt fra begynnelsen av har vi lagt vår sjel i å ivareta gamle tradisjoner og håndverk.

Vi har vært så heldig å ha folk med på laget som via sin personlige interesse for faget, sin materialkunnskap og sin generelle løsningsorientering har utført rene mesterverk, både i form av fysiske detaljer, men ikke minst hva angår å redde og bevare gamle bygningsdeler. Dette er viktige egenskaper å være i besittelse av når man kommer i situasjoner hvor en bygning f.eks. er klassifisert som verneverdig, og hvor alt som kan gjenbrukes skal benyttes videre, sammen med tilsvarende materialer, profiler og utforminger.

Noen eksempler på omfattende restaurering kan vi se på den flotte Kaarbøgaarden i Svolvær og Væreiergården på Ørsvågvær, likeså på Lofotmuseet i Vågar/Kabelvåg og Bakkebo på Hadselsand.

Væreiergården

På Væreiergården, «Klubben», på Ørsvågvær har taket blitt restaurert, og skiferen er lagt tilbake slik det var opprinnelig.
Huset har fått nye vinduer og en generell utvendig oppgradering. Legg også merke til snøfangersystemet  “Nomo Zeta” for skifertak, levert av Caneias AS.

Kårbøgården

Når det gjelder Kaarbøgaarden så ble det avdekket flere flotte detaljer som rett og slett hadde blitt kledd inn under tidligere renoveringer av boligen. Disse fikk nå se dagens lys igjen, og ble enten restaurert eller laget på ny i originalt utseende.

Når det gjaldt vinduer, ble rammene laget identisk med originalen, men utfresingene ble gjort dypere så man kunne sette inn isolerglass som tilfredsstiller dagens bo-komfort og krav. Estetisk er alt bevart og satt tilbake til originalt utseende.

Bakkebo

Et annet omfattende restaureringsprosjekt er det flotte huset “Bakkebo” som ligger på Hadselsand.
Dette huset ble avstivet og heist av muren, hvorpå vi samlet stein i fjæra og stablet ny grunnmur og heiste huset tilbake.

Kledning ble erstattet av autentisk furu av kjerneved, med original profil og varierte bredder på bordene.
Så mye som mulig av tømmeret ble bevart, og det som var råttent, ble byttet ut stykkevis og delt etter hva som var nødvendig.

Til dette prosjektet fikk huseier støtte fra Kulturminnefondet til deler av prosjektet.

Ta vare på det gamle

Når man ser tilbake på hva våre fedre og forfedre la arbeid i, på detaljnivå, så forstår man at det ikke var snakk om tidsfrister og store penger, men heller gleden ved å gjøre ting skikkelig og pent.

I dag blir det sjeldent eller aldri bygget på samme måte, da det er tidkrevende og svært kostbart, i arbeidspenger især. Det gjør det enda viktigere for oss å være nøye med å ta vare på og restaurere så mye som mulig av det som finnes av tidligere tiders arkitektur og håndverk.

Ære være de huseierne som forstår seg på slike verdier, og legger penger i å ta vare på disse vakre skattene.

nye utsmykkinger matte lages pa nytt

Vi benytter oss en god del av Audun Nørens’ Snekkeri når det gjelder profilering av materialer, samt spesielle utfresinger. Men mye kan, og blir løst på stedet, noe som ikke byr på nevneverdige problemer om man har tilgang på egnet verktøy og riktige materialer.

Det koster, men kunden vil sitte igjen med noe unikt og vakkert, og et bygg som har sjel og historisk sus over seg. Det er dette vi blant annet har spesialisert oss på og elsker å holde på med når det gjelder restaureringsarbeid.

Med restaurering mener man å reparere og sette i stand noe som allerede eksisterer. Dette må ikke må forveksles med renovering som ofte innebærer fornying av eksisterende, moderniseringer, endringer av materialtyper, bruksendringer osv.

Kontakt en av våre eksperter

Tjenester entreprenor

Entreprenør

DSN Entreprenør AS er en av regionens største totalentreprenører, og utfører de fleste typer byggeprosjekter over hele Lofoten.

ENEBOLIGER

Som husbygger hjelper DSN deg gjennom hele prosessen, fra tegning og planlegging, visualisering av huset i terreng, byggesak og søknader og helt til huset står ferdig til overlevering.

Tjenester Enebolig
hunton trefiberisolasjon innblacc8ast blacc8aseisolering e1621321258855

Etter-isolering

DSN er spesialister på etterisolering og blåseisolering med trefiber. Miljøvennlig, effektivt og kostnadsbesparende.

Kjøkken/bad/ garderobe

Kjøkkenet er hjertet i huset. DSN leverer kjøkken av høy kvalitet og funksjonalitet fra kjente merkevarer. Vi leverer og monterer i hele Lofoten.

Tjenester kjokken bad garderobe

Restaurering

DSN har kompetansen til å ta vare på og restaurere så mye som mulig av det som finnes av tidligere tiders arkitektur og håndverk.

Konsulent-tjenester

En BIM-modell (BygningsInformasjonsModell) er en digital 3D-modell av et bygg.

Etter-isolering med trefiber

DSN Entreprenør har opparbeidet seg bred erfaring innen etterisolering. Vi isolerer gamle sandfylte etasjeskiller, vegger og tak som har lite eller manglende isolasjon, eldre kaldloft som trenger fyll mellom bjelkene samt ut i kriker og kroker, mellom rør, kanaler osv.